Obesiteettihypoventilaatio-syndrooman hoitovaihtoehdot | ResMed
Hoidosta koituvat hyödyt

Hoidosta koituvat hyödyt

Obesiteettihypoventilaatio-syndrooman hoidosta noninvasiivista ventilaatiota käyttäen on paremman fyysisen voinnin lisäksi monia muita hyötyjä.

  • Hapen ja hiilidioksidin vaihto veren ja keuhkoihin tulevan ilman välillä paranee1
  • Hengittämisessä käytettäviin lihaksiin kohdistuu vähemmän rasitusta2
  • Keuhkojen toiminta paranee3
  • Elinajanodote paranee verrattuna niihin obesiteettihypoventilaatio-syndroomaa sairastaviin, jotka eivät ole saaneet NIV-hoitoa4

Viitteet

  1. Olson AL, Zwillich C. The obesity hypoventilation syndrome. Am J Med 2005 Sep; 118(9): 948-56.
  2. Nowbar S, Burkart KM, Gonzales R, Fedorowicz A, Gozansky WS, Gaudio JC, Taylor MR, Zwillich CW. Obesity-associated hypoventilation in hospitalised patients: prevalence, effects, and outcome. Am J Med. 2004 Jan 1; 116(1): 1-7.
  3. Berg G, Delaive K, Manfreda J, et al. The use of healthcare resources in obesity hypoventilation syndrome. Chest. 2001; 120: 377-383.
  4. Budweiser, S., Hitzl A.P., Jörres, R.A., Schmidbauer, K., Heinemann, F., Pfeifer, M., (2007). Health-related quality of life and long-term prognosis in chronic hypercapnic respiratory failure: a prospective survival analysis. Respir Res 8(17): 92.