Neuromuskulaarisairaudet | ResMed
Mitä neuromuskulaarisairaudet ovat?

Mitä neuromuskulaa­risairaudet ovat?

Neuromuskulaarisairaudet on nimitys joukolle sairauksia ja sairaudentiloja, jotka vaikuttavat lihaksia ohjaaviin hermoihin tai heikentävät itse lihaksia. Jos hermot eivät pysty kommunikoimaan lihasten kanssa, lihakset eivät voi toimia kunnolla.

Neuromuskulaarisairauksia sairastavien hengitysvajauksen oireita ovat:

  • Nielemis- ja hengitysvaikeudet
  • Uupumus, heikotus ja uneliaisuus
  • Aamupäänsäryt
  • Keskittymisvaikeudet
  • Mielialanvaihtelut
  • Korkeat CO2 -arvot

Joillain neuromuskulaarisairauksia sairastavilla voi olla:

  • nielemisvaikeuksia
  • heikot hengityslihakset (hengittämiseen osallistuvat lihakset)
  • he voivat tarvita ventilaatiota
  • ja he voivat tarvita pyörätuolia