Neuromuskulaarisairauksien hoidosta koituvat hyödyt | ResMed
Hoidosta koituvat hyödyt

Hoidosta koituvat hyödyt

Tutkimukset ovat osoittaneet, että noninvasiivinen ventilaatiohoito (NIV) voi parantaa hengitysvajaukseen liittyviä oireita neuromuskulaarisairauksia sairastavilla potilailla, minkä seurauksena:  

  • Nieleminen helpottuu
  • Hengittäminen helpottuu
  • Uupumuksen ja uneliaisuuden tuntemukset vähenevät
  • Aamupäänsäryt vähenevät
  • Keskittymiskyky paranee
  • Mieliala paranee

NIV voi auttaa parantamaan elämälaatua siten, että pystyt liikkumaan ventilaattorisi kanssa ja nauttimaan elämästä mahdollisimman paljon.