Compliance Management
Play Video

Patienthantering

ResMed´s patienthanteringssystem erbjuder omfattande och högkvalitativa lösningar från basregistrering av compliance-data till fjärrgranskning och justering av behandlingseffekt och inställningar. Såväl patient som kliniker kan enkelt ta del av behandlingsresultatet på olika nivåer.

S9 Series - More. Comfort.

Mer patient compliance

Patient compliance är det primära målet med all S9's patientdatahantering. S9 serien erbjuder 3 olika sätt att se behandlingsresultat;

  • Data direkt på flödesgenerators bildskärm - via sömnkvalité och rapport
  • SD kort (med detaljerad och högupplöst behandlingsdata)
  • Modul för direkt nedladdning

Data på flödesgeneratorns bildskärm

Usage

Via bildskärmen, under sömnkvalite tillåts patienten se en kort överblick av behandlingen. Designad för att ge en daglig återkoppling och uppmuntran, identifierar Sömnkvalité indikatorn användningstid, läckage* och information gällande AHI*. Sömnrapporten visar compliance och behandlingsdata för upp till 365 dagar. Tillgänglig data inkluderar medelanvändning, användningstimmar, använda dagar, körtimmar och tryck.

SD kort

S9 serien levereras med ett SD kort insatt i flödesgeneratorn. Det tillhandahåller detaljerad data och högupplöst flödesdata.

SD Card

SD kortet lagrar:

  • 365 dagar behandling och compliance data (sammanfattning och statistik)
  • 30 dagar detaljerad data (grafer)*
  • 7 dagar högupplöst flödesdata*

 

*Bara tillgänglig för S9 AutoSet och S9 Elite.

Oximeter Adapter      
©2000-2014 ResMed. All rights reserved.