Climate Control
Play Video Play Video

Climate Control

Climate Control anpassar sig till omgivande förhållanden och levererar optimal temperatur och befuktning ända fram till masken. Helt kondensfri befuktning utan kompromisser för högsta möjliga behandlingskomfort.

S9 Series - More. Comfort.

Några kommentarer efter kliniska undersökningar med S9 ...

“Briljant”

“Ostörd nattsömn med behållen befuktning natten igenom”

”ClimateLine slangen kändes bättre – den var lättare än vanliga slangar och masken blev inte fuktig”

”ClimateLine ger ett behagligt, tempererat luftflöde”


Exklusiv ClimateLine uppvärmd slang

ClimateLine´s uppvärmda slang är nyckelteknologin för Climate Control. Det innefattar en revolutionerande teknologi som möjliggör kontrollerad befuktning och oöverträffad komfort.

ClimateLine inkluderas i en sensitiv krets som automatiskt kontrolleras av Climate Control´s algoritm för att leverera en konstant komfortabel temperatur ända fram till masken. Unikt för ResMed, erbjuds nyheten med total kontroll över temperatur, fukt och komfort.

ClimateLine Tube

Kondensfritt utan kompromisser

Med traditionella befuktningssystem och när omgivande temperatur faller, faller även temperaturen i slangen. Vid lägre temperatur, sjunker mängden vattendroppar som kan hållas av luften, och kondens samlas i slangen. ClimateLine slangen bibehåller temperaturen på luften som levereras till patienten. Detta säkerställer att kondens undviks även om temperaturen i rummet sjunker under natten. Genom att behålla en konstant temperatur i slangen, kan Climate Controll automatiskt anpassa sig efter omgivande faktorer för att behålla en konstant, komfortabel befuktningsnivå. Kondens undviks utan reducering av befuktning.

En inställning – klart

Eftersom Climate Control hela tiden mäter av temperaturen iI masken behålls den temperatur du har ställt in oavsett yttre förändringar i temperatur eller luftfuktighet.

Tunnare, lättare och smidigare

ClimateLine värmeslang erbjuder mer flexibilitet, bättre komfort och mindre drag i masken.

 

Climate Control - Befuktning med uppvärmd slang

Förbättrad H5i befuktare

Standard Tub
Clenable Tub

H5i uppvärmda befuktare levererar marknadsledande prestanda. Designad för perfekt integrering med S9™, erbjuder H5i befuktning utan kondens och befrielse från torrhet och nästäppa.

Befuktning utöver det vanliga

H5i är otroligt lätt att använda. S9 detekterar automatiskt H5i när den ansluts och den är snabbt och enkelt klar att användas.

Inbyggda sensorer

H5i detekterar bl a temperatur och luftfuktighet i rummet för att kunna leverera kondensfri befuktning automatiskt med bibehållen temperatur och befuktning.

Två sorters vattenbehållare

H5i finns både med standard- och rengöringsbar vattenbehållare:

 • Standard vattenbehållaren är i ett stycke och byts ut minst var sjätte månad, eller enligt rekommendation från kliniken.
 • Den rengöringsbara vattenbehållaren är enkel att plocka isär, rengöra och sätta ihop.

Varför befuktning vid CPAP behandling?

Näsan och de övre luftvägarna värmer och befuktar luften vid normal andning. När luften når lungorna, bör den hålla kroppstemperatur (37°C) och en relativ luftfuktighet på 100% (44mg/L).

Under behandling, försvårar det högre lufttrycket den övre luftvägens möjlighet att värma och befukta luften. Kall och torr luft kan orsaka irriterade och såriga luftvägar, nästäppa och rinnsnuva. 30-70% av alla patienter med övertrycksbehandling får uppleva symtom som dessa.

Vad saknar traditionell befuktning?

Traditionella befuktare:

 • Mäter inte temperaturen vid masken
 • Reagerar inte på förändringar i luftflödet
 • Reagerar inte på förändringar i omgivande temperatur och fuktighet
 • Förebygger inte rainout

Vad gör Climate Control så bra?

Climate Control använder en intelligent algoritm som kontrollerar H5i och ClimateLineslangen som levererar konstant, komfortabel luft med bibehållen temperatur och befuktning.

Till skillnad från begränsningarna vid traditionell befuktning, tillhandahåller Climate Control system skydd mot rainout och ger maximal komfort.

Under tiden du sover, kontrollerar Climate Control automatiskt:

 • Temperaturen på levererad luft: Temperatursensor placerad framme vid masken i änden av ClimateLine slangen mäter temperaturen på luften som levereras till patienten.
 • Befuktningsnivå: För varje temperaturinställning levererar Climate Control system en konstant mängd vattenånga, eller absolut fuktighet.
 • Rainout: Befuktaren och värmeslangen arbetar simultant för att leverera luften med en konstant nivå av fukt och temperatur – även om omgivande förhållanden ändras.

Climate Controll anpassar sig också automatiskt till:

 • Ändringar i luftflödet
 • Ändringar i omgivande förhållanden som rumstemperatur och fuktighetsnivå

Resultatet är oöverträffad komfort och optimal behandling.

Vad är befuktning?

En kort beskrivning

Luftfuktighet är mängden vattenånga i luften. Du har förmodligen pratat om fuktighet i samband med varmt väder, tex:

 • När det är en liten mängd vattenånga i luften (låg luftfuktighet) benämner vi det ofta som torr luft. När det är mycket vattenånga i luften (hög luftfuktighet) benämner vi det vanligtvis som ”tryckande, kvavt” och fuktigt.

Luftfuktighet kan anges på två sätt:

 • Absolut Luftfuktighet – den faktiska mängden vattenånga i luften mätt i mg/L.
 • Relativ Luftfuktighet – den mängd vattenånga mätt i % som finns i luften jämförd med luftens kapacitet att hålla vattenånga.

Visste du att?

Relativ luftfuktighet varierar med temperaturen. Ju högre temperatur, ju mer vattenånga kan hållas i luften. Ju svalare, ju mindre vatten kan hållas.

Det är därför, när den varma luften kyls ner efter vägen i slangen, det uppkommer kondens i slang och mask vid CPAP behandling.

Rainout

Rainout är den mängd vatten eller kondens som samlas i din mask eller slang. Det är en vanlig bieffekt vid befuktning.\

©2000-2014 ResMed. All rights reserved.