CPAP Treatment

 

Hur väljer jag ett nasalt CPAP system?

Du kommer att använda ditt nasala CPAP system varje natt under en lång tid. Det är därför viktigt att du väljer ett system som är bekvämt och praktiskt.

Systemet består av en CPAP utrustning som levererar luft, och ett masksystem. ResMeds CPAP system är små, kompakta och tysta. Den flata och kompakta designen innebär att enheten kan placeras på ett bord bredvid sängen och den är lätt att bära eller förvara när den inte är i bruk. Påvisad och pålitlig SULLIVAN teknologi garanterar att du får exakt ditt ordinerade CPAP tryck.

 

Du kan välja olika specialegenskaper för att göra behandlingen mer bekväm och lättvindlig:

  • SmartStart™ - som automatiskt startar enheten när du börjar andas in i masken

     

  • Delay Timer - som fördröjer insättandet av behandlingstrycket till du somnat. Du väljer fördröjningstiden (5, 10 eller 20 minuter). Enheten startar sedan vid ett lågt tryck och ökar gradvis trycket till det når full behandlingsnivå

     

  • Tryck-display - som gör att du kan förlita dig på att trycket levereras

     

Masksystemen består av en näskudde, maskram och hätta. ResMeds Mirage™ masksystem levereras färdigmonterat. Andra ResMed masksystem består av separata delar.

När du köper ett CPAP system, bör du se till att du får ordentlig tid för maskinprovning och att du får lära dig hur du ska använda systemet. Du bör också få uppföljningsservice som kan hjälpa dig med eventuella frågor under CPAP behandlingen. Sådan omfattande service bör vara del i ditt CPAP paket.

 

Hur mycket kommer behandlingen att kosta?

Driftskostnaderna nattetid är oerhört låga - de kostar ungefär mycket som att ha en glödlampa tänd. ResMeds CPAP system är mycket pålitliga och behöver ingen eller mycket lite service om de ses efter ordentligt. De enda andra fortlöpande kostnader du kommer att ha, är utbyte av luftfilter och delar i masksystemet.

 

Hur kommer CPAP behandlingen att påverka mitt liv?

CPAP behandlingen bör inte påverka din livsstil i någon högre grad. ResMed systemen är helt bärbara så du kan ta med dem på resor. De fungerar med nästan all sorts strömförsörjning världen runt utan speciella justeringar och kan vara batteridrivna med hjälp av lämplig växelriktare. Vissa flygbolag har godkänt användning av ResMed system på långa flygsträckor.

 

Hur kan du göra behandlingen ännu behagligare?

Vissa personer kan finna det obehagligt att andas in den svala torra luften under CPAP behandlingen och det kan leda till rinnande näsa. Befuktning kan lindra detta problem. ResMed har en rad olika befuktare som gör behandlingen mer behaglig.

 

Hur beställer du ett system?

Välj det CPAP system som passar dig bäst. Du kan beställa ett ResMed CPAP system från sjukhuset eller sömnkliniken eller direkt från ett av ResMeds kontor.

 

Hur kommer CPAP att hjälpa dig?

OSA (Obstruktiv sömnapné) uppstår när tungan och mjuka gommen slappnar av under sömnen och blockerar luftvägarna. Under behandling med CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) kommer du att sova med en liten, bekväm näsmask. En lättböjlig slang kopplar masken till en CPAP enhet som levererar lätt tryckluft till masken. Trycket fungerar som en "luftsplint" som håller luftvägarna öppna och förhindrar apnéer.

OSA diagnosen kan ställas under en nattstudie i ditt hem eller på en sömnklinik eller på sjukhus. Om CPAP behandling ordineras, kommer du att gå igenom ytterligare en nattstudie, för att fastställa den trycksnivå du behöver för att motverka OSA. Nästa steg blir att välja ett passande CPAP system.

 

Ytterligare information

För mer allmän information om sömnstörningar, se Resurser.

 

Klicka här för att se informationsvideos

©2000-2014 ResMed. All rights reserved.