Vsync er en algoritme for lekkasjehåndtering, og produktet av ResMeds omfattende erfaring i NIV. Vsync overvåker og kompenserer for tilfeldige maskelekkasjer, slik at pasientene likevel mottar det behandlingstrykket som er foreskrevet. Vsync arbeider synkront med TiControl, og sikrer pålitelig pustedetektering (synkronisering mellom pasient og apparat) selv under forhold med høye lekkasjer.

 

Slik fungerer det

Vsync-algoritme for lekkasjekontroll

Tilfeldige lekkasjer varierer i forhold til endringer i masketrykk eller tetning. Vsync kompenserer automatisk for slike lekkasjer ved å:

  • overvåke trykk og flow
  • bruke denne informasjonen til kontinuerlig overvåking av lekkasjeåpningen, og luften som strømmer ut av den
  • beregne respirasjonsflow ved å trekke den estimerte lekkasjeflowen fra den generelle flowen som måles av apparatets flowsensor.

 

I motsetning til enkle lekkasjekompensasjonsmodeller som responderer tregt, sporer Vsyncs teknologi lekkasjer som er ustabile og endres raskt. Dette sikrer at estimering av pasientflow alltid er nøyaktig, slik at apparater responderer på hvert pust med optimalisert synkronitet.

 

Grunnen til at lekkasjehåndtering er essensielt

En stor utfordring for ikke-invasive ventilatorer er å opprettholde synkronitet med pasientens respirasjon når det finnes en utilsiktet lekkasje. Faktorer som dårlig masketilpasning og raske trykkoverganger kan føre til utilsiktede lekkasjer. Lekkasjer påvirker trigging og cycling, fordi pasientens ekte respirasjonsstrøm forstyrres. Den økte flowen fra en lekkasje kan tolkes som pasientinhalasjon, og føre til falsk trigging av ventilatoren på falskt grunnlag(dvs. overgang fra EPAP til IPAP).

 

Vsync lekkasjehåndtering justerer behandlingen slik at lekkasjen blir tatt hensyn til. Ved å gjøre dette blir trigger - og cycle-nøyaktigheten bedre, noe som igjen fører til bedre synkronisering. TiControl gir ytterligere sikring mot lekkasjer ved å gi klinikeren mulighet til å angi grenser for minimum og maksimal inspirasjonstid.

 

Hva betyr dette for pasienten og klinikeren?

Pasienten får mest mulig komfortabel og effektiv behandling. Klinikeren kan være sikker på at pasienten får det nødvendige behandlingstrykket, og at alle effektivitetsdata som hentes er nøyaktige. Vsync-teknologien finnes bare på behandlingsapparater fra ResMed.

 

 

©2000-2014 ResMed. All rights reserved.