Selv om det er kjent at alle pasienter er ulike, er VPAP-apparatene utviklet for rask og enkel ytelse. I de fleste tilfeller gir standard (middels) trigger- og cycle-innstillinger effektiv synkronisering med pasientens pusteanstrengelser.

 

Behovet for spesialtilpasset behandling

Trigger- og cycle-synkronitet kan imidlertid være en utfordring for enkelte pasienter med endret lungefunksjon. Triggering- og cycling avhenger av overvåking av respirasjonsflow for å kunne fastsette pasientanstrengelsen. Mangel på synkronitet forårsakes av differanser i lungefunksjonen, og kan korrigeres ved å justere trigger- og cycle-sensitiviteter.

 

Fleksibilitet til å spesialtilpasse behandling

VPAP-enheter gir fem nivåer følsomhet for triggering og Cycling til finjustering av synkronisering, og kan tilpasses en rekke ulike pasienttyper.

 

Slik fungerer det

Justerbar triggersensitivitet

 

Justerbar cycle-sensititivet

Standard mediuminnstilling fungerer bra for de fleste pasienter. Innstilling av høyere og lavere sensitivitetsinnstillinger følsomhet tilbyr fleksibilitet basert på pasientens tilstand. Fem nivåer følsomhet for trigger og sykling bidrar til finjustering av synkronisering, og kan tilpasses selv den mest utfordrende pasient.

 

Følsomheten for trigger og cycle avhenger av Vsync for nøyaktig måling av pasientens respirasjonsflow. Når disse to teknologiene jobber sammen, sørger de for optimal synkronisering.

 

Hvorfor bruke den?

Justerbar følsomhet for trigger og cycle kan brukes til å samsvare apparatets respons til pasientens lungefunksjon, og gi bedre pustesynkronisering og generell behandlingseffektivitet.

 

De mer følsomme trigger- og cycle-innstillingene (dvs. høy og svært høy) er for pasienter med høy motstand, inkludert pediatriske pasienter, og de med obstruktiv lungefunksjon. Hos disse pasientene gjør svake anstrengelser og/eller intrinsisk PEEP det vanskelig å trigge.

 

Mindre følsomme innstillinger (dvs. lav og svært lav), er tilgjengelig for pasienter som er utsatt for auto-trigging. Dette kan oppstå med restriktiv funksjon og lengre ekspirasjonspauser, når kardiogene svingninger og annen støy ved endeekspirasjon trigger apparatet.

 

Man kommer langt i opprettholdelsen av synkronitet mellom pasient og ventilator ved å enkelt justere følsomheten for trigger og cycle..

©2000-2014 ResMed. All rights reserved.