Ved behandling av pasienter med respirasjonssykdommer kan det være nyttig å kunne styre grensene for inspirasjonstid. For tidlig, eller for sen cycling kan forekomme under ventilasjon med trykkstøtte. TiControl kan bidra til å hindre dette, ved å gi legen mulighet til å angi grenser for minimum og maksimal inspirasjonstid.

 

TiControl kan brukes til å håndtere høye lekkasjer, eller til å spesialtilpasse behandlingen i henhold til pasientens sykdomstilstand. Hos pasienter med svært begrenset lungefunksjon, kan f.eks. TiMin brukes til å utvide inspirasjonsfasen. Resultatet er bedre pasient- og behandlingsutfall.

 

Slik fungerer det

The Ti Control feature

Med TiControl kan du angi grenser for minimum og maksimal inspirasjonstid på begge sider av pasientens idélle spontane inspirasjonstid. Dette gir pasienten mulighet til å sykle spontant til det angitte ekspirasjonstrykket (EPAP).

 

TiControls TiMax-funksjon kan eliminere for sen cyclling og sørge for tilstrekkelig ekspirasjonstid. Dette vil være mest fordelaktig ved store lekkasjer, eller ved behandling av pasienter med obstruktiv lungefunksjon, som for eksempel kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller overlappingssyndrom (dvs. KOLS med OSA).

 

For tidlig cycling forhindres ved hjelp av TiControls TiMin-funksjon, og sikrer tilstrekkelig ekspirasjonstid. Utvidet inspirasjonsfase kan være mest fordelaktig for pasienter med svært begrenset lungekapasitet, som f.eks. amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og andre nevromuskulære sykdommer, deformerte brystvegger og postpoliosyndrom.

 

Grunnen til at TiControl er verdifull

Endringer i lungefunksjonen hos pasienter med KOLS og obstruktiv lungesykdom kan føre til luftfeller, intrinsisk PEEP og for sen cyclling. Den kombinerte effekten forlenger tiden som tilbringes i IPAP, og gir for kort tid til tømming av lungene under EPAP. Innstilling av TiMax gir også legen mulighet til å angi en rimelig inspirasjonstid for å sikre tilstrekkelig tid for at pasienten kan ekshalere gjennom de syke luftveiene, og slik oppnå bedre tømming av lungene. Denne utfordringen er vanligvis under [for liten] ventilasjon hos pasienter med restriktive respirasjonslidelser (som ALS, deformert brystvegg og postpoliosyndrom). Grunnen til dette er at svak inspirasjonsanstrengelse og restriktiv lungefunksjon forkorter inspirasjonstiden.

 

Pasienten kan våkne med kvelningsfornemmelser flere ganger i løpet av natten. Med innstilling av TiMin kan legen angi en rimelig minimum inspirasjonstid, og sikre at det leveres et tilstrekkelig volum til lungene. Dette kan lette følelsen av tungpustenhet (dyspné) og redusere panikkanfall som ofte følger med. Den viktigste utfordringen hos pasienter som har normalt respirasjonssystem og OSA og/eller pickwicksyndrom, er å opprettholde pålitelig pustesynkronisering selv ved store og variable maske- og munnlekkasjer.

 

Under slike lekkasjer kan inspirasjonstiden forlenges, noe som resulterer i dårlig pustesynkronitet. ResMeds lekkasjehåndteringsalgoritme Vsync, er første forsvarslinje. TiControl utgjør den neste forsvarslinjen, og gjør det mulig for legen å spesialtilpasse maksimum inspirasjonstid for å unngå forlenget inspirasjon, og maksimere synkroniteten.

 

Hva betyr dette for pasienten og klinikeren?

Klinikeren kan spesialtilpasse behandlingen i henhold til pasientens tilstand. Dette gjør behandlingen mer komfortabel for pasienten, gir færre oppvåkninger og færre klager på at det føles som om de puster mot maskinen.

©2000-2014 ResMed. All rights reserved.