S, ST and T moduser med den konvensjonelle bilevel-bølgeformen

ResMeds spontan, spontan- og tidsstyrt og tidsstyrt moduser bruker en konvensjonell, firkantet trykkurve til å levere trykk på to nivåer - IPAP for inspirasjon og EPAP for ekspirasjon.

 

Pasientgrupper

Fra pasienter med obstruktiv søvnapné, til pasienter som trenger ventilasjonsstøtte på grunn av respiratorisk insuffiens, inkludert obstruktive og restriktive lungefunksjoner gjør VPAP-serien med bilevel-apparater det mulig for klinikeren å behandle ulike pasienttyper.

Hvilken modus som skal velges avhenger av pasientens tilstand og om det er et behov for backupfrekvens. Siden alle pasienter er ulike, inkluderer modusene en innstilling for stigetid. Stigetiden gir klinikeren mulighet til å justere hvor raskt apparatet går fra EPAP til IPAP.

 

Følsomheten for trigger og cycle tillater videre spesialtilpasning til håndtering av pasienter med endret lungefunksjon. Disse innstillingene, kombinert med TiControl inspirasjonstidstyring, og lekkasjehåndteringsalgoritmen Vsync, gir bedre synkronitet mellom pasienten og apparatet og bedre pasientkomfort.

©2000-2014 ResMed. All rights reserved.