Compliance Management
Play Video

Pasientadministrasjon

Både pasienter og klinikere kan nå på en lettvint måte monitorere behandlingen. På denne måten kan eventuelle problemer fanges opp tidlig .

S9 Series - More. Comfort.

Mer compliance

Økt compliance er målet for pasientadministrasjonen til S9. S9-serien tilbyr tre måter å øke compliance på:

  • Data på apparatet - via søvnkvalitetsindikatoren og søvnrapporten
  • SD-kort (med detaljerte høyresolusjonsdata)
  • Moduler (for direkte og remote download)

Data på apparatet

Usage

Søvnkvalitetsindikatoren gjør at pasientene kan se hvordan det går med egen behandling.

Indikatoren er designet for å gi daglig feedback og oppmuntring til pasientene. Søvnkvalitetsindikatoren identifiserer bruk, lekkasje* og AHI-informasjon*

Søvnrapporten gir data på compliance og behandling i opptil 365 dager. Tilgjengelige data inkluderer  gjennomsnittlig bruk, antall timer i bruk, antall dager i bruk og trykk.

 

SD-kort

S9-serien er levert med et SD-kort. SD.kortet gir deg detaljerte grafiske data og høyoppløselige flow-data.

SD Card

SD-kortet lagrer:

  • Sammendrags-, effekt- og bruksdata for opptil 365 netter*
  • 30 netter med data for ytterligere parametere inkludert flattening-indeks, snorking, minuttventilering og oksymetri (når oksymeter er tilkobet)*
  • Høyoppløselige flow-data ved 25 Hz for opptil 7 netter *

 

* Kun tilgjengelig på S9 AutoSet

Oximeter Adapter      
©2000-2014 ResMed. All rights reserved.