På samme måte som de eldre AutoSet-enhetene, vil S9 AutoSet tilpasse behandlingstrykket til brukerens unike behov: pust for pust og natt etter natt. Dette gir økt komfort og compliance.

ResMed har beholdt alle de unike funksjonene i AutoSet-serien, og i tillegg optimalisert registreringen av hendelser. Ved hjelp av den hendelsesresponsive FOT-teknologien (Forced Oscillation Technique), registrerer og reagerer S9 AutoSet på både obstruktive og åpne luftveishendelser.

Kombinert med Easy-Breathe EPR, Climate Control og stillegående Easy-Breathe-teknologi får du en optimal funksjonssammensetning som gir forbedret compliance, samt økt klinisk suksess og større pasientinnsikt. Med andre ord en ny Auto CPAP-standard.

©2000-2014 ResMed. All rights reserved.